Bảo lãnh theo diện hôn thê hôn phu - Văn Học và Tuổi Trẻ

News

Văn Học và Tuổi Trẻ

Mỗi Cuốn Sách Là Một Bức Tranh Kì Diệu Về Cuộc Sống

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Bảo lãnh theo diện hôn thê hôn phu

Bảo lãnh theo diện hôn thê/hôn phu (Visa K-1) là loại visa định cư mỹ giới hạn cho đương đơn được nhập cảnh Mỹ và được ở lại 90 ngày để tiến hành đăng ký kết hôn với người bảo lãnh. Sau khi kết hôn với người bảo lãnh, đương đơn phải làm đơn thay đổi tình trạng di trú thành thường trú nhân.

Theo điều luật 214(d) của Luật di trú cho phép cấp visa K-1 cho hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ sau khi đơn bảo lãnh I-129F được chấp thuận. Đơn bảo lãnh phải được nộp ở tại Mỹ và kèm theo những chứng từ cụ thể để chứng minh rằng hai người:
 • Đã gặp mặt nhau trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn bảo
 • Có ý định kết hôn với nhau,
 • Được quyền kết hôn với nhau một cách hợp pháp và đồng ý kết hôn với nhau tại Mỹ trong vòng 90 ngày sau khi người được bảo lãnh nhập cảnh Mỹ.
Nếu vì một lý do nào đó mà người được bảo lãnh và người bảo lãnh không kết hôn với nhau trong vòng 90 ngày, người được bảo lãnh phải rời khỏi nước Mỹ.

Điều kiện phải gặp mặt nhau trong vòng 2 năm là gì?

Theo điều luật 214(d) của bộ luật di trú Mỹ, có quy định rằng hai người yêu nhau phải gặp mặt nhau trong vòng hai năm trước khi tiến hành nộp đơn bảo lãnh sang mỹ theo diện hôn phu/ hôn thê.


Visa K1 - kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi qua Mỹ


Điều kiện tự do kết hôn với nhau:

Đương đơn và người bảo lãnh phải được quyền kết hôn với nhau và phải đăng ký hết hôn trong vòng 90 ngày sau khi người được bảo lãnh nhập cảnh vào Mỹ bằng visa K1.

Vì vậy, hai người phải chứng minh rằng những hôn nhân trước đây (nếu có) phải được hủy bỏ và không có bất cứ điều luật nào ngăn cản hai người kết hôn với nhau.

Thủ tục nộp hồ sơ:

Thủ tục cơ bản của hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê/ hôn phu là:
 • Đơn I-129F
 • Đơn G-325A của người bảo lãnh và G-325A của người được bảo lãnh.
 • Những chứng từ có thể chứng minh rằng hai người:
  • Đã gặp mặt nhau trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn;
  • Có kế hoạch kết hôn với nhau;
  • Được tự do kết hôn với nhau, chứng minh những hôn thú trước đây đã được hủy bỏ (nếu có);
  • Đương đơn và ngưởi bảo lãnh phải kết hôn với nhau trong vòng 90 ngày sau khi đương đơn nhập cảnh Mỹ.
  • Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa đương đơn và người bảo lãnh như: hình ảnh, hóa đơn điện thoại,…
Những người con dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh được đi kèm trong hồ sơ bảo lãnh qua mỹ mà không cần phải nộp đơn bảo lãnh nào khác.

Những ràng buộc của diện bảo lãnh hôn thê/hôn phu:
 • Khi người được bảo lãnh đến Mỹ theo visa K-1, phải tiến hành đăng ký kết hôn với người bảo lãnh và làm đơn thay đổi tình trạng cư trú.
 • Nếu người được bảo lãnh thay đổi ý kiến hoặc vì một lý do nào đó, không đồng ý kết hôn với người bảo lãnh thì sẽ không được thay đổi tình trạng cư trú.
 • Trong trường hợp người bảo lãnh thay đổi ý kiến hoặc vì một lý do nào đó không kết hôn với người được bảo lãnh hoặc đã đăng ký kết hôn nhưng người bảo lãnh không chịu tiếp tục bảo lãnh, người được bảo lãnh sẽ không được thay đổi tình trạng di trú y như trường hợp người được bảo lãnh thay đổi ý kiến vừa nêu trên.
 • Nếu người được bảo lãnh ở Mỹ quá 6 tháng hoặc 1 năm sau khi hồ sơ thay đổi tình trạng cư trú bị từ chối và rời khỏi Mỹ, họ sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ 3 năm hoặc 10 năm. Nếu đương đơn phạm phải điều luật cấm 3 năm hoặc 10 năm, nếu muốn nhập cảnh Mỹ trước thời hạn 3 năm hoặc 10 năm, phải làm đơn yêu cầu Sở Di Trú miễn điều luật đó nếu hội đủ điều kiện.
Với những thông tin vừa trình bày, hy vọng các bạn hiểu sâu hơn phần nào về hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu.
(Nguồn: Toàn Cầu Visa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Responsive Ads Here